Društvo RIVINA JARUGA d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu društva RIVINA JARUGA d.o.o. koje se nalazi na adresi https://rivinajaruga.com/ 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica društva RIVINA JARUGA d.o.o. https://rivinajaruga.com/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Alt atribut. Slike ne sadrže prikadan tekstualni naziv na hrvatskom jeziku. Potrebno je postojeće tekstualne nazive (alt atribut) zamijeniti prikladnim opisima na hrvatskom jeziku.
  • Poveznice. Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
  • Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.
  • Slike. Koristi se tekst u obliku slika u manjem dijelu stranicu, te je preporuka slikama dodati opis, te tekst ispisivati u HTML-u.

Društvo RIVINA JARUGA d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 25. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene društva RIVINA JARUGA d.o.o..

Izjava je zadnji put preispitana 25. svibnja 2021. Društvo RIVINA JARUGA d.o.o. redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste društvo RIVINA JARUGA d.o.o..

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice društva RIVINA JARUGA d.o.o. korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Trg Male Gospe 4, 22222  Skradin

Tel: +385 22 771 633

E mail: rivina.jaruga@si.t-com.hr 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr