PARKING

Gradsko vijeće Grada Skradina na 16. sjednici od 19. kolovoza 2019. g. donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

Rivina Jaruga d.o.o. vrši naplatu na parkiralištima u gradu Skradinu u Ulici Put sv. Jeronima na površini od 8.750 m2. Parking se nalazi na samom ulazu u grad Skradin. Djelatnost se obavlja u periodu od 01.04 do 15.11.

KONTAKT PODACI

ZAKONSI PROPISI

KORISNI LINKOVI