OSNOVNI PODACI

Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Rivina Jaruga donesena je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina 21. prosinca 2001. godine, a sa radom započinje u siječnju 2002.g. kao Gradsko komunalno poduzeće sa zadaćom obavljanja komunalnih poslova na području Općine Skradin.

NAZIV: Rivina Jaruga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

SJEDIŠTE: Trg Male Gospe 4, 22222  Skradin

OIB:  35718634536

KONTAKT: +385 22 771 633, rivina.jaruga@si.t-com.hr

PRAVNI OBLIK: društvo s ograničenom odgovornošću…

UPRAVA: direktor Anita Banić, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

ORGANI DRUŠTVA:  Skupština društva Rivina Jaruga d.o.o. je organ u kojem članovi Društva donose odgovarajuće odluke, na koje su ovlašteni zakonom i Društvenim ugovorom.  

Gradsko vijeće Grada Skradina na 2. sjednici od 30. srpnja 2009. g. donosi odluku: – Gradonačelnik Grada Skradina čini Skupštinu Društva.

DJELATNOST: Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada (3811)

OSNIVAČ: Grad Skradin 100%

OSTALI PREDMETI POSLOVANJA:

  • Pomorski i obalni prijevoz robe i putnika

  • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

  • Prikazivanje filmova

  • Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova

  • Djelatnost sportskih arena i stadiona

  • Pogrebne djelatnosti

  • Djelatnosti tržnica

  • Odvodnja otpadnih voda

  • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

  • Gospodarenje otpadom i djelatnost trgovanja otpadom

KONTAKT PODACI

ZAKONSI PROPISI

KORISNI LINKOVI