JAVNA RASVJETA

Na temelju Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Skradina od 20. svibnja 2019. g. tvrtka Rivina Jaruga d.o.o. obavlja poslove održavanja javne rasvjete. Pod održavanje javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene, te prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije.

Javna rasvjeta je dio komunalne  infrastrukture svakog naseljenog područja čija izgradnja i održavanje  spada u nadležnost Grada Skradina.

Održavanje javne rasvjete

Za održavanje javne rasvjete karakteristično je periodično čišćenje rasvjetnih tijela te periodična zamjena izvora svjetlosti. Kod toga treba osobito paziti na ekonomičnost koju postižemo:

  1. biranjem učinkovitih i dugotrajnih izvora svjetlosti,
  2. biranjem zatvorenih cestovnih svjetiljaka, s pojačanim IP-faktorom. Na taj način značajno umanjujemo stupanj zaprljanja unutrašnjosti svjetiljke, a vanjsko čišćenje uvijek je lakše i jeftinije
  3. regulacijom rasvjete, umanjenjem snage tijekom dijela noći, a time i svjetlosnog  toka, produžujemo životni vijek svjetlosnog izvora

U slučaju kvara na javnoj rasvjeti, isti možete prijaviti telefonski na broj: 022 771 633.

KONTAKT PODACI

ZAKONSI PROPISI

KORISNI LINKOVI