OPĆI UVJETI

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” br. 50/17) Gradsko vijeće Grada Skradina na 18. sjednici održanoj 12.prosinca 2019. godine donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Skradina.

Uz djelatnost prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Rivina Jaruga d.o.o., temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Gradskog vijeća Grada Skradina,   obavlja i komunalnu djelatnost održavanja čistoće javnih površina.

KONTAKT PODACI

ZAKONSI PROPISI

KORISNI LINKOVI